Vellykket test!

Onsdag 10. juli var en stor testdag. Vi testet kommunikasjon mellom dronene og bakkestasjonen, og vi hadde to droner i lufta samtidig – noe som er en stund siden sist. Vi fikk detektert når dronene beveget seg utenfor nettverksrekkevidde, og klarte å ha kontroll over dronene selv utenfor rekkevidde. Dette legger grunnlaget for at dronene kan operere autonomt, selv uten kontakt med resten av dronesvermen. Dagen endte med vellykkede tester, selv etter en ganske så problematisk start – da vi oppdaget to bugs. Etter testingen hadde vi en sosial kveld med teamet, og vi dro på Jonas B. Gundersen og spiste pizza, og senere spilte volleyball! Onsdag var en super dag! Utenom dette har uke fem gått mye til klargjøing for testflygning og planlegging og forberedelser til demo. 

På kjeller har det vært fokus på objektdeteksjon og klassifisering. En drone sveiper et område og detekterer objekter ved hjelp av tradisjonelle bildebehandlingsmetoder, mens en annen drone vil fly bort og klassifisere objekter ved hjelp av maskinlæring.

Noe vi skal jobbe med fremover er at postprosesseringen på det nevrale nettet må forbedres slik at bounding boksene blir forbedret. I tillegg har vi startet å se litt på tracking ettersom dette vil kunne hjelpe med å eliminere støy som kommer fra de tradisjonelle bildebehandlingsmetodene. Nå vil også mye av tiden fremover gå til å koble oss samme med resten av systemet, da særlig estimering.

Sommerstudentene har to uker ferie nå, og vi er tilbake igjen i uke 31 🙂