Velkommen til LocalHawk bloggen!

LocalHawk-gruppen består av syv faggrupper, GNC, software, elektronikk, mekanikk, bildebehandling, system og prosjektledelse. Som illustrert i bildet under så er det GNC, software og elektronikk som står for det som er inne i UAV-en, mens mekanikk arbeider med selve UAV’en. Bildebehandling får film og bilde til å fungere og bli sendt internt i systemet. Systemarkitektur, testing og testplanlegging gjøres av systemgruppen. Til slutt har vi prosjektledelse som styrer prosjektet og håndterer ekstern kommunikasjon.

Gjennom prosjektperioden er planen er å slippe ut blogginnlegg når det skjer noe nevneverdig innenfor prosjektet eller faggruppene. Alle faggruppene skal være involvert og vi håper at hver av disse skal få minst ett blogginnlegg. Blogginnleggene vil introdusere gruppemedlemmene og beskrive de tekniske utfordringene som de arbeider med.


Samarbeidet mellom faggruppene