Uke 2

Denne uken har vi lagt vekt på design av systemarkitektur ved å først se på ConOps og brukerkrav. Disse brukerkravene brøt vi ned i systemkrav, som forteller hva systemet skal oppnå og/eller utføre. Vi bestemte oss for å sette opp en logisk arkitektur som systemarkitektur. Dette ble et grunnlag for kode-utviklingens oppsett. 

I arkitekturen kartla vi inputs og outputs mellom de ulike systemene, som ga en god og felles forståelse i gruppa for hvordan vi kan svare på kravene i ConOps’en. Samtidig ga arkitekturen et utgangspunkt for fordeling av arbeidsoppgaver innad gruppa. Arbeidsoppgavene brukte vi videre til å lage realistiske delmål som fører prosjektet i riktig retning. Det har vært mye administrativt som måtte ordnes, og vi har etablert faste rutiner som baseres på agile management.

Som tidligere år, er gruppen fordelt på stasjonene: Kjeller og Kongsberg.

På kjeller jobbes det med bildebehandling, og uken har gått mye ut på å sette oss inn i fjorårets kode. Vi har også fokusert på å lese oss opp på nevrale nettverk, og vi har fått til å kjøre et ferdigtrent nevralt nettverk som kjører på GPU. I tillegg til dette, har det gått tid til omvisning på Kjeller, og besøk på noen laber hvor de tester kamerautstyr og lager linser. Vi fikk også være med på et nyttig kurs om maskinlæring, som vi garantert får nytte av videre i prosjektet.

I Kongsberg jobbes det med styring av dronesverm og kommunikasjon innad i dromesvermen. Også her har fokuset denne uken vært på å sette oss inn i fjorårets kode, og å bygge opp kompetanse på verktøyene vi kommer til å bruke i løpet av prosjektet. Det innebærer Robot Operating System (ROS) som er rammeverket vi bruker, Gazebo som er simulatoren og implementasjonsspråkene Python og C++.

Den største utfordringen denne uken har vært å få stimulatoren til å fungere. Det er essensielt for prosjektet at denne fungerer, og vi var derfor litt bekymret. Heldigvis klarte vi å løse problemet på onsdag, og alle ble veldig lettet og glade.

Store deler av torsdagen gikk til å klargjøre runscripts til fredagens flygning, og å klargjøre diverse hardware. I tilegg til dette var det kick-off for alle sommerstudentene på Kongsberg Gruppen, og vi var på klatreparken “Høyt og Lavt”. Dette var utrolig gøy, og vi koste oss masse!

I dag var vi en tur på flystripa, og testet fjorårets demo. Det ble en vellykket tur, og alt fungerte som vi hadde håpet! Vi har nå en god base å bygge videre på, og vi gleder oss til å starte med å implementere ny funksjonalitet fra og med neste uke. Bilder fra flystripa kommer på mandag!