Uke 1

Den første uken av LocalHawk 2021 har gått og vi er motiverte for å fortsette den spennende utviklingen. Teamet har begynt på en MVP for å forstå systemer og lære hvordan en drone fungerer i praksis. Vi har begynt å designe og 3D-printe deler til dronekroppen og har utformet et ledningsnett som forsyner de 4 motorene. Motorene kontrolleres nå av en stikke som kommuniserer med ESC gjennom en Flight Controller. Bildebehandling har begynt å ta bilder med et Rasberry Pi kamera som senere vil kobles på dronen.

Vi har blitt bedre kjent med prosjektet og innad i teamet. Det er et varierende nivå av erfaring med droner og det er en bratt læringskurve for mange. Teamet gleder seg til å ta fatt på en ny uke med utviklingen av en LocalHawk.