System

I dag tar vi for oss den interessante systemgruppen!

System skiller seg fra de andre fagdisiplinene, for her finner du nemlig ingeniører med mange ulike bakgrunner. Deres oppgave er å koordinere utviklingen mellom de tekniske fagdisiplinene elektro, software, kybernetikk og mekanikk. I tillegg har de ansvar for sikkerheten under testflygning. Hos oss studerer Kjersti Bragstad til å bli maskiningeniør, mens Monica Lapadatu studerer kybernetikk.

«Vi får overblikk over alt og koordinerer systemet på et høyere nivå. Mest overblikk over systemet som helhet og ser integrasjonen mellom de forskjellige fagdisiplinene. Det er gøy å samarbeide med alle gruppene», sier Monica.

Bak hver test-flygning ligger det mye arbeid. Også arbeid som ikke går på utviklingen av selve flyet. Først må dronen systemtestes. Dette tar som oftest lang tid, da mange feil har en tendens til å dukke opp. Nysgjerrig på hvordan en systemtest foregår? Her er oppskriften:

1. Alt av ledninger kobles opp.
2. Sjekker at software fungerer, at vi får kontakt mellom kretskort og PC.
3. Sjekker at vi får ut ønsket data, spesielt fra IMU og kamera.
4. Er servomotorer kalibrert riktig?
5. GNC kontrollerer at data er korrekt.

Man kan på mange måter si at system er vårt lokale politi. Med hjelmer, vernebriller og dokumenter i ordrebrett, har de kontroll når vi er på flystripen. For ikke å glemme at de på forhånd har fylt ut kravdokumentet Sikker jobbanalyse (som handler om nettopp det). Livet på flystripen er strengt regulert av sikkerhetskrav og prosedyrer. Alle scenarioer er dekket. Skjedde det en feil? System vet hva som skal gjøres. Underveis noterer Kjersti og Monica tips fra piloten, og etter hver test-flygning skriver de rapport.

All informasjon om dronenes funksjonalitet, ja rett og slett deres liv og virke, samles i Catia. Catia er et program for dataassistert konstruksjon, produksjon og ingeniørvitenskap. Alle krav og tester, og hvorvidt de er bestått eller ei, føres i databasen Enovia. Her settes alt i system.

Du kan se noen bilder her:

NB: Bilder har høy kvalitet og kan bruke lang tid på å laste inn i fullskjerm