System 2017

Heisann! I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på system-faggruppen og hva de driver med!

System-gruppen består av to personer i år, Julie Røste og Jennifer L. C. Liwanag. Julie studerer sivilingeniør i matematikk og fysikk på NTNU i Trondheim og er ferdig med to år der. Mens Jennifer studerer elektroingeniør på HSN i Kongsberg og er også ferdig med det andre året. Deres oppgave på prosjektet er å koble alle de andre faggruppene sammen og se på hele systemet. De lager oversikter og følger opp at alt kommer på plass. For å skape denne oversikten bruker de et program kalt Catia. Der kan man systematisere alt fra enkle til kompliserte systemer. På bildet under ser dere et utklipp fra det som er mest grunnleggende i systemet. Hver av disse komponentene i systemet inneholder flere underkategorier. Allerede etter de to første ukene med arbeid hadde Julie og Jennifer fått det aller meste på plass.

Skjermutklipp fra Catia:

LocalHawk er et såpass komplekst prosjekt at en system-faggruppe er helt nødvendig. Dronen består av mange komponenter og mye kode. Det er viktig at dette systemet “snakker sammen” og at alle komponentene “forstår” hverandre. Slik at alle delene av systemet får den informasjonen og de signalene de trenger. Det er mange slike overganger der informasjon og signaler må sendes på tvers av faggruppene og det er system-gruppens oppgave er å passe på at alt blir lagt til rette for at alt får den informasjonen. De har orden på alle krav til alle deler av systemet. System-faggruppen har altså en nøkkelrolle i alle prosesser av prosjektet!

Julie og Jennifer har også ansvar for systemtestene. Dette er tester som gjøres før hver flyvning slik at man finner ut av eventuelle feil før man kommer på flystripen. Under denne prosessen blir det alltid oppdaget noen feil og samarbeid er viktig. Prosessen kan være tidkrevende, men den er helt nødvendig. Det er system-gruppen som setter opp planen for alle testene. Både systemtestene før vi drar på testflight og selve testflighten. Dette krever mye koordinering og planlegging. Etter testingen skriver system-gruppen en rapport på hvordan alt gikk slik at det kan brukes til videre arbeid.

Selv om det var mye nytt å sette seg inn i starten, så har de stålkontroll og full oversikt! Dette kan ikke bli annet enn bra!
Neste faggruppe vil bli elektronikk. Følg med!

Her kan du se bilder av Jennifer og Julie: