Software 2017

Heisann! Nå skjer det mye hos LocalHawk-gjengen. Alle står på og det går stadig fremover! Nå blir det mye testing og justeringer som må gjøres i tiden fremover. I dette blogginnlegget skal vi ta for oss Software-faggruppen!

Gruppen er i år den største av faggruppene og består av hele fire personer. Disse personene er Anja Olsen, Oda Olsen Nedrejord, Helge-André Langåker og Per-Morten Straume. Alle har forskjellige mål og oppgaver på software-gruppen i år. På tross av at alle har forskjellige oppgaver, er de flinke til å samarbeide. De er dyktige i sitt fagfelt og hjelper hverandre med det de kan!

Anja er ferdig med tre år av masterstudiet i elektronikk og kybernetikk på INSA i Toulouse i Frankrike. Anja arbeider med en algoritme som vi kaller Mission Administrator. Den er “hjernen” bak det som gjør dronen autonom. Administratoren skal være i dronen og skal motta oppdrag fra bakkestasjonen. Den er altså det som setter i gang alle prosesser i dronen. Anja har også klart å lage en simulator til Mission Administratoren. Dette gjør at hun får testet om alt fungerer som det skal. Hvordan administratoren skal fungere har hun bestemt sammen med system-faggruppen og GNC-faggruppen (Guidance, Navigation and Control).

Helge-André går masterstudiet kybernetikk og robotikk på NTNU og er ferdig med de første fire årene der. Han skal forsøke å legge til rette slik at overgangen fra Phoenix 3 til Phoenix 4 skal gå så enkelt som mulig. Phoenix 3 og 4 er kretskort som er laget av tidligere LocalHawk-sommerstudenter. Kretskortene er det som styrer alt i hele dronen. Helge-André har arbeidet med å forenkle byggeprosessen på både Phoenix 3 og 4. Å forenkle byggeprosessen vil si å gjøre det enklere å gjøre om koden som tekstformat til en fungerende kode på kretskortene. Helge-André har kommet langt med tilretteleggingen! Phoenix 4 ikke har blitt produsert enda, og derfor gjenstår det ennå noe testing.

Per-Morten ble akkurat ferdig med en bachelor i spillprogrammering på NTNU i Gjøvik. Han er den mest erfarne i LocalHawk-gjengen. Dette er tredje sommeren på rad som han er med. I sommer har han på mange måter blitt en slags veileder for de andre på software-gruppen. Han bidrar å hjelper alle som har problemer og sitter fast. Selv om mye av tiden går til veiledning, så har han fått gjort flere ting selv også. Han har laget en Mission Communicator. Kommunikatorens ansvar er å motta og sende posisjoner og oppdrag mellom Mission Administratoren og bakkestasjonen. Per-Morten jobber også med dokumentering. Dette skal gjøre det lettere å sette seg inn i arbeidet for neste års studenter. Mye av arbeidet som software-faggruppen gjør er sterkt knyttet til det GNC-faggruppen gjør. Derfor er Per-Morten i ofte møter med de og de samarbeider tett.

Oda studerer elektronikk og informasjonsteknologi på HIOA i Oslo. Der er hun ferdig med to av tre år på bachelorgraden. Hun har i sommer jobbet med å få radiolinken (forklart i forrige innlegg) til å fungere. Det var mye nytt å sette seg inn i. Blant annet var det mye arbeid med en UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter). Dette er driveren til radiolinken. Den er nå ferdig og testingen gjenstår. Oda har blitt et slags bindeledd mellom elektronikk- og software-faggruppen. Yohann har implementert en strøm- og spenningssensor og Oda har laget softwaren som skal hente informasjon fra sensoren og sende den videre. Den skal brukes til å beregne hvor mye flytid som er igjen.

Det var litt om software-faggruppen og hva de gjør! I neste blogginnlegg skal dere blir kjent med faggruppen GNC (Guidance, Navigation and Control)!

Bilder av Anja, Helge-André, Oda og Per-Morten kan ses her: