Prosjektledelsen 2017


Hei, igjen! Gjennom prosjektperioden vil vi presentere alle faggruppene på prosjektet. Faggruppene kan sees på bildet under. Hva de forskjellige faggruppene holder på med får dere vite gjennom denne bloggen! Hver av faggruppene vil få hvert sitt blogginnlegg der studentene vil bli presentert. Først ut er prosjektledelsen. Prosjektledelsen består i år av prosjektleder Aleksander Holthe og assisterende prosjektleder Martin G. Aalien.

Faggrupper:

Aleksander skal styre skuta i sommer og har klare planer for hva som skal gjøres. Han har studert elektroingeniør på HSN i Kongsberg og har akkurat blitt ferdig med bachelor-oppgaven. Oppgavene hans er nettopp å veilede de andre studentene gjennom prosjektperioden og passe på at alt blir gjort. Dette innebærer å ha en god oversikt over hva alle holder på med. Han var med på prosjektet i fjor også, så han er allerede kjent med hvordan ting gjøres. Han er godt forberedt og er fast bestemt på at vi skal nå alle målene!

Når oppgavene blir mange for Aleksander, så stepper Martin inn. Martin har gjennomført første året som elektroingeniørstudent, også på HSN i Kongsberg. I tillegg til å være assisterende prosjektleder er han også PR-ansvarlig og Coherent Action-ansvarlig for LocalHawk. Det vil si at jobben hans blant annet vil være å oppdatere denne nettsiden og å kontakte journalister for å få til artikler eller intervjuer. I år som i fjor skal det forsøkes å få til en artikkel i lokalavisene til alle på prosjektet. Coherent Action er et samarbeid mellom flere av sommerprosjektene her i Kongsberg hvor produktene fra hver av prosjektene skal kommunisere med hverandre over et nettverk og Martin blir representanten fra LocalHawk. Han vil også lage en film av hvordan prosjektperioden har vært og hvordan det har gått som blir publisert på slutten av prosjektperioden.

Prosjektledelsen står altså for mye av organiseringen av prosjektet. Oppstarten av prosjektet har gått bra og de er motiverte for fortsettelsen!

Det var altså litt om prosjektledelsen. Neste faggruppe ut blir system! Vi sees!

Bilder av prosjektledelsen ser dere her: