Oppdatering – uke 3

Uke tre er snart over, og vi har gjort stor fremgang!

På Kjeller har vi laget en ROS-node som tar inn viedostream og boundingboks-koordinater fra hver sin topic og displayer bildet med den tegnede boksen på. I tillegg har vi  funnet ut at nevrale nett som skal kjøres dronen krever andre typer rammeverk for å fungere på Neural stickene enn det som kreves på GPU. Neural Stickene er fra Intel og kan kobles direkte inn på dronen via USB, disse tilfører ekstra regnekraft spesielt tiltenkt bildeprosessering. For å bruke disse Neural Stickene har vi derfor gjort en del research på Tensorflow, OpenVino, DarkNet (++)og koblingen mellom disse, slik at bruk av stickene blir mulig.

Videre har vi satt opp mappestruktur for vår del av koden på samme måte som resten av prosjektet, og vi har definert en meldingstype som vi tenker å publishe videre i systemet. Det har også generelt gått mye tid på å sette opp hardware og sette oss inn i ulike rammeverk og open source kode. Dronene er oppe og går, noe som er veldig bra!

Videre har vi satt opp mappestruktur for vår del av koden på samme måte som resten av prosjektet, og vi har definert en meldingstype som vi tenker å publishe videre i systemet. Det har også generelt gått mye tid på å sette opp hardware og sette oss inn i ulike rammeverk og open source kode. Dronene er oppe å går, noe som er veldig bra!

I Kongsberg har vi denne uken fokusert på implementasjon av estimering, batteriovervåkning og kommunikasjon over UDP. Bakkestasjonen har blitt restrukturert for å gjøre systemet mer skalerbart. Videre har vi arbeidet med systemarkitektur, og spesifisert dette nærmere. I tillegg har vi holdt på med implementering av heartbeat mellom dronen og bakkestasjon, som legger grunnlaget for at dronene kan fungere utenfor områder hvor man har internett-tilkobling.