LocalHawk 2019 er i gang!

Årets gruppe er satt sammen av studenter med ulik studiebakgrunn og kompetanse, som jobber sammen mot et felles mål. Vi er en gruppe på 12 studenter, som studerer innenfor ulike fagdisipliner, i ulike varianter. Disse er blant annet: kybernetikk, fysikk, matematikk, elektronikk, datateknologi, automasjon, robotikk og økonomi.

Første uken var fylt med administrative oppgaver som skulle utføres, og praktisk informasjon som skulle formidles. I tillegg var vi veldig heldige, og fikk være med på Kongsberg Defence and Aerospace sin årlige sommerfest. Kvelden bydde på god mat og godt selskap, og gruppen fikk mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Første uken gikk også ut på diskusjon og forståelse av årets oppgave, som vekket stor interesse hos oss alle.

I fjor gikk prosjektet hovedsakelig ut på å programmere samarbeidende droner for overvåkning av sikkerhetkritisk infrastruktur. En drone hadde i oppgave å fly rundt, og overvåke et spesifisert område. Dersom noe mistenksomt dukket opp, skulle dronen så varsle de andre dronene. Disse skulle videre undersøke og observere det mistenksomme objektet nærmere.

Årets opgave er enda mer utfordrende. I utgangspunktet bygger prosjektet på fjorårets prosjekt med lik hardware, og videreutvikling av ny software. Et spesifisert område skal overvåkes, og observerte objekter skal kategoriseres og identifiseres. Sensorfusjon har en sentral funksjon i forhold til nødvendige risikovurderinger, og økt sikkerhet innenfor det spesifiserte området.

Neste uke setter vi ordentlig i gang med arbeidet, og forhåpentligvis får vi tatt oss en tur til flystripa allerede da.

Vi gleder oss!