Kontakt

For studenter

Ønsker du å delta i sommerprosjektet Local Hawk, være sommerstudent i en teknisk avdeling, skrive bachelor- eller masteroppgaven i samarbeid med KONGSBERG eller er du på utkikk etter fast jobb etter studiene?

Følg med på KONGSBERGs websider for søknadsfrister, ledige stillinger og for å sende inn søknad om skoleoppgaver: http://www.kongsberg.com/en/kog/careers/students/

Søknad for sommerjobb 2017 finner du her.

For læresteder

Ønsker du at dine studenter kan få faglig utbytte og knytte teorien opp mot praksis i næringslivet?

Vi hører gjerne fra deg for å undersøke mulighetene for et samarbeid mellom din høgskole eller universitet og Kongsberg Gruppen, f.eks. gjennom bachelor- eller masteroppgaver. Send en mail til Jonas Brattensborg for mer informasjon.