Første testflight

Hallo! Nå er første testflight gjennomført!

Den første testflighten ble gjennomført 28.06 på flystripa på Sandsvær. Flystripa er midt ute på et stort jorde og det er her vi utfører alle testflightene våre. Det var flere ting som stod på planen denne dagen. Blant annet ble hele LocalHawk-gjengen med ut til flystripa for å gjøre seg kjent med rutinene rundt en testflight. Det er masse som skal på plass før selve testingen begynner. Systemtester må gjennomføres, sjekklister må sjekkes og alt utstyr må fraktes. Selve målet med testen denne dagen var å teste om koden fra tidligere år fungerte som den skulle, og å logge data til et Kalman-filter som Sivert Bakken jobber med i år som i fjor. Et Kalman-filter er en algoritme som brukes til å samle data fra forskjellige uavhengige sensorer og bruke informasjonen fra disse til å lage et bedre estimat enn det sensorene greier hver for seg.

Mange studenter og ansatte møtte opp denne dagen for å bevitne testingen. Etter at alle forberedelsesprosedyrene var gjennomført, ble testingen gjennomført. Det dukket straks opp problemer med styringen av dronen. Styresignalet fra kontrolleren var invertert. Dette ble raskt ordnet opp i ved å endre på innstillingene på kontrolleren. Piloten hadde fortsatt vanskeligheter med å kontrollere dronen og etter flere tester fant vi problemene. Det var forsinkelse mellom håndkontroller og drone, og rammen til dronen flekset ved gasspådrag. Dette var ikke noe som kunne fikses ute på flystripa så den solrike dagen med grilling og testing ble avsluttet med det.

Tross problemene fikk vi det vi ønsket ut av testflighten. Vi fikk tatt mange viktige målinger og fant ut av hva vi må jobbe videre med!

Vi sees i neste blogginnlegg!