Flystripa 21/06/2019

Fredag testet vi fjorårets demo.

To droner + bakkestasjon er i bruk. Hele systemet settes opp gjennom en rekke kommandoer i linux terminalen. Alle disse kommandoene samles sammen i en fil i bash formatet. Denne filen er et script som kan kjøres i Ubuntu, som utfører alle kommandoene i filen. Disse kommandoene kjører alle ROS noder i systemet, og kommunikasjonskanaler innad i systemet etableres.

I praksis så skal en av dronene sendes opp i luften for å overvåke et område. Den observerende dronen vil så sende et signal ned til bakkestasjonen i form av et koordinat som må observeres nærmere. Bakkestasjonen vil kommandere en av de ledige dronene til å fly ut til det gitte koordinatet. Når denne undersøkende dronen ankommer det gitte koordinatet, vil den starte å fly i en sirkel. Demonstrasjonen avsluttes ved kommando fra operatør.

Det ble en velykket tur, og alt gi som håpet. Tid til grilling og kos ble det også!