2013 fagoppgaver

Prosjektleder (én student)

Systemarkitekter (to studenter)

Mekanikk 1 – design (tre studenter)

Mekanikk 2 – Sammenstille prototype (to studenter)

Mekanikk 3 – Støpe i karbonfiber (to studenter)

Kybernetikk (tre studenter)

Bildebehandling (tre studenter)

Elektronikk (to studenter)