Elektronikk

Bli med inn i elektronikkens verden!

Hjernen til neste generasjons droner, Phoenix 4, utvikles av Erik Buer og Maria Løvold. De jobber med digitalt systemdesign på systemnivå og komponentnivå. Phoenix 4 tar seg av navigasjon, regulering og bildegjenkjenning, i det hele tatt alle utregninger og behandling av sensor-data. Den er satt sammen av ulike prosessorer som faktisk har sitt eget LAN. En annen fun fact er at elektronikk-gruppen designer sin egen hardware.

Utviklingsprosessen er lang. «Vi spør oss selv om plattformen er god nok. Vi stopper opp, forkaster og bytter ut løsninger», sier Erik.

Selv om elektronikken er liten, må Erik og Maria «fly høyt» med blikket hevet. De trenger oversikt over hele systemet, ikke bare elektronikken i seg selv. Erik påpeker at han digger den bratte læringskurven. «Jeg har blitt hivd inn i oppgaver jeg aldri har hatt om på skolen, og lært veldig mye på veldig kort tid.»

Elektronikk skiller seg fra de andre gruppene ved at de har et perspektiv langt frem i tid. Mens de andre gruppene jobber med noe som kan testes og brukes i nær fremtid, har elektronikk et femårsperspektiv.

Glenn Bitar har hatt størstedelen av samarbeidet med andre grupper. Han har jobbet med bildebehandling og software om hva slags info som skal sendes frem og tilbake mellom gimbal og bildebehandlingsplattformen. Oppgaven til Glenn er å programmere microkontrolleren som skal styre gimbalen, der kameraet er festet. Det er essensielt at Sky Titan kan ta gode bilder fra luften.

Her er noen minner fra elektronikkgruppen: