Begreper

Det finnes et mangfold av begreper innenfor de forskjellige faggruppene og det kan til tider være vanskelig å forstå hverandre. Under er det en liste med noen begreper som kan gjør hverdagen lettere.

 

Mekanikk

 

Computer-Aided Design / Dataassistert konstruksjon handler om å designe et produkt og dokumentere prosessen ved hjelp av dataprogrammer.

Center of gravity / tyngdepunkt

Center of pressure / løftsenter

Vinkelen der flyets hale treffer bakken når landingsunderstellet er trukket ut.

Et mål på flyets tendens til å velte når det tar en skarp sving.

 

 

Elektronikk

 

Power Distribution Unit / Kraftforsyningsenhet er en modul med flere typer elektriske uttak, som distribuerer elektrisk strøm i et datasenter. Den har flere utganger enn en power supply unit.

Central Processing Unit / Prosessor er en elektrisk komponent ved hovedoppgave å utføre logiske og aritmetiske operasjoner.

Graphics Processing Unit / Grafikkprosessor er mikroprosessoren spesialkonstruert for rask behandling og skjermvisning av grafiske elementer.

MPSoC er satt sammen av begrepene multi-core processor (MP) og system on a chip (SoC). Multi-core processor er én komponent med flere uavhengige prosessorer, mens systems on a chip er en integrert krets med oppgave å samle flere komponenter inn i en brikke/chip.

Field-Programmable Gate Array er en chip / integrert krets lagd for å kunne konfigureres til spesielle behov. Den er bygd opp av celler som inneholder programmerbar logikk.

  • ESC

Electronic Speed Controller

 

Følgende benyttes internt i prosjektet:

  • PH3

Forkortelse for Phoenix 3. Phoenix 3 er en samling av Enclustra komponentene PM3 og ZX3.

  • PIM

Peripheral Interface Module / Perifer tilkoblingsmodul. Denne har i oppgave å kommunisere med prosessor(er) og sensorer.

TX1 er en plattform som er laget for å komme raskt i gang. Den er levert med Linux som utviklingsmiljø og har flere typiske maskinvaregrensesnitt (F.eks. USB og ethernet) . Den har også høy kraft mot lavt forbruk, som gjør den svært effektiv.

 

Software

 

Robot operating system / Robot-operasjonssystem er rammeverk for programvare som brukes i programvareutvikling i forbindelse med roboter.

Inter-integrated Circuit er en fler-bruker seriell databuss for tilkoblinger av lav-hastighets tilleggsenheter til f.eks. mikrokontrollere.

File Transfer Protocol / Filoverførings-protokoll er kommunikasjonsprosedyrer for å flytte filer mellom datamaskiner på Internett.

 

Bildebehandling

 

En mal, f.eks en blink.

Gimbal / Slingrebøyle er en innretning som kan holde en gjenstand i ro, selv om planet er i bevegelse.

Algoritme som bruker ulike målinger over tid til å estimere verdien av tilstandsvariable.

Normalized Cross-correlation / Krysskorrelasjon er et mål på hvor like to signaler er.

 

GNC

 

Guidance, Navigation and Control.

Global Navigation Satellite System / Globalt satelittnavigasjonssystem er satellittbaserte systemer for navigasjoin og posisjonering med global dekning. Mest kjent er det amerikanske GPS.

Inertial Measurment Unit er en elektronisk komponent som måler vinkelhastighet og lineær akselerasjon med akselerometere og gyroskop. Den rapporterer til hovedprosessoren.

Universal Asynchronous Receiver / Transmitter er en integrert krets programmert til å kontrollere en datamaskins grensesnitt så den tilknyttes serielle komponenter. Den sender en seriell strøm av data til systemet.

Inertial Navigation System er et navigasjonssystem som benytter ulike måledata for å finne flyets posisjon i rommet.

Model Predictive Control er en avansert metode for prosesskontroll.

Hardware-In-the-Loop simulasjon er en teknikk som brukes i utvikling og testing av komplekse kontrollsystemer. Den fysiske delen av maskinen / systemet blir byttet ut med en simulering.

Metodefeil / vurderings-skjevhet / vurderingsgrunnlags-skjevhet / forventningsskjevhet. Ethvert avvik i resultat eller slutning fra sannheten, eller prosesser som fører til slike avvik.

 

System

 

Requirement Functional Logical Physical / Systemarkitektur. Systemutviklingsprosessen er basert på V-modellen. Den dekker spesifikasjon, design og implementasjon i prosessen fra definert behov til ferdig produkt.